Обиколка на фабриката

Фабрички фотографии

фабрика02

фабрика03

фабрика05

фабрика 10

фабрика04

фабрика07

фабрика 20

фабрика06

фабрика01

фабрика08

фабрика09

Фотографии на изложба

фабрика 19

фабрика 12

фабрика 17

фабрика 13

фабрика 15

фабрика 16

фабрика 14

фабрика 11