Детектор за опасни течности во работната површина

  • Desktop Dangerous Liquid Detector

    Детектор за опасни течности во работната површина

    Преглед: Детектор за опасна течност во работната површина LT-600 е нов вид на детектор за опасна течност. Оваа технологија достигна високо ниво. Производот може автоматски да открие запаливи, експлозивни и корозивни опасни течности и ефикасно да спречи влегување на течностите во опасните течности (што може да предизвика согорување или експлозија) во безбедносната област. Тоа е неопходен објект за тестирање на безбедност за станици, подземна железница, владини агенции, стадиони и други густо населени и значајни ...