Детектор за опасни течности на работната површина

  • Детектор за опасни течности на работната површина

    Детектор за опасни течности на работната површина

    Преглед: LT-600 Desktop детектор за опасни течности е нов тип на детектор за опасни течности.Оваа технологија достигна високо ниво. Производот може автоматски да открие запаливи, експлозивни и корозивни опасни течности и ефикасно да спречи течностите што содржат опасни течности (кои можат да предизвикаат согорување или експлозија) да навлезат во безбедносната област.Тоа е неопходен безбедносен објект за тестирање за станици, метро, ​​владини агенции, стадиони и други густо населени и важни...