Радар за надзор на безбедноста

 • XW/SR216 Security Surveillance Radar

  XW / SR216 радар за надзор на безбедноста

  1. Функција и употреба на производот Радарот за безбедност на надзор XW / SR216 главно е составен од радарска низа и контролна кутија за дистрибуција на енергија. Се користи за откривање, предупредување и означување на целта на пешаците, возилата или бродовите во клучните области како што се границите, аеродромите и воените бази. Може точно да даде информации за целната трага, како што се лого, растојание и брзина. 2. Главни спецификации Параметри на изведбата на работата Работен систем Фазен систем на низа (скенирање во фаза на азимут) Над ...
 • XW/SR215 Security Surveillance Radar

  XW / SR215 Радар за надзор на безбедноста

  1. Функција и употреба на производот Радарот XW / SR215 главно е составен од 1 радарска низа и 1 контролна кутија за дистрибуција на енергија. Се користи за откривање, предупредување и означување на целта на пешаците, возилата или бродовите во клучните области како што се границите, аеродромите и воените бази. Може точно да даде информации за Пругата, како што се позицијата, растојанието и брзината на целта. 2. Главни спецификации ПРИМЕНИ Параметри на изведба Работен систем Фазен систем на низа (скенирање во фаза на азимут) Работен режим Pu ...
 • XW/RB101 Security Surveillance Radar

  XW / RB101 радар за надзор на безбедноста

  1. Радарската функција и употребата на безбедносниот радар за надзор на XW / RB101 главно се состои од радарска низа и адаптер за напојување. Се користи за откривање, предупредување и означување на целта на пешаците и возилата во клучните области како што се границите, аеродромите и воените бази. Може точно да ги даде информациите за позицијата, растојанието и патеката на целта, како што се брзината. 2. Главни спецификации ПРИМЕНИ Параметри на изведба Работен систем Фазен систем на низа (скенирање во фаза на азимут) Работен режим Пулс ...