Полициски штит со тревога

  • Полициски штит со тревога

    Полициски штит со тревога

    Блескавиот штитник за растурање е интегриран со акусто-оптичко дисперзирање, кое има функции на блескав сјај и звучно дисперзирање соодветно, а може да се користи и како командна и водичка пропаганда.Вклучете го прекинувачот за напојување на штитот, мерачот на приказ на напон вообичаено го прикажува напонот (приказ 10~12V), потоа можете да управувате со операциите за дисперзија на силна светлина, дисперзија на звучни бранови и операции за викање соодветно.Двете функции за дисперзија можат да работат одделно или истовремено.Видете...