Нелинеарен детектор за спојување

  • Нелинеарен детектор за спој FJT-C-S6

    Нелинеарен детектор за спој FJT-C-S6

    Може да ги пребарува сите кола на полупроводнички компоненти без оглед на нивниот функционален статус и целниот предмет што содржи метален материјал.Може ефективно да бара секаков вид радио микрофон (уреди за слушање), далечински управувач, микрофон со кабелска телефонска линија и скриени електронски уреди за детонирање со разглас и разни експлозивни предмети што содржат метален сјај.Може ефективно да гарантира пребарување на внатрешните компоненти и одбранбените структури (подови, тавани, ѕидови, ...